Values and Vision

Te Whatu Ora Waitaha is focused on creating a health system and community where tangata (people) take greater responsibility for their own health, stay well in their homes and communities, and receive timely and appropriate care.

Our Mission Statement

To improve, promote and protect the health of the people in the community and foster the well-being and independence of people who experience disabilities and reduce disparities.

Our Value​​​​​​​s – Ā Mātou Uara

Care and respect for others.  Manaaki me te whakaute i te tangata.
Integrity in all we do.  Hāpai i ā mātou mahi katoa i runga i te pono.
Responsibility for outcomes.  Te Takohanga i ngā hua.​

Our Vision – Tā Mātou Matakite

To improve, promote, and protect the health and well-being of the Canterbury community.
Ki te whakapakari, whakamanawa me te tiaki i te hauora mō te oranga pai o ngā tāngata o te rohe o Waitaha.

Back to About Us

Find Job Now

 

 

Be part of something great

A World Leader in Health Care